محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی

تاریخچه

استفاده از تیرچه یکی از متداول ترین روشهای ایجاد سقف در جهان است که سابقه ای حدوداً 70 ساله در جهان دارد و از ابتدای ابداع و متداول شدن آن.....

معایب تیرچه های دستی

به دلیل جوشکاری با روش قوس الکتریکی آسیب هایی مثل خشک شدن میلگرد، ورود مقداری ناخالصی به آن و کم شدن قطر میلگرد های فوقانی و تحتانی در محل جوشکاری و ضعیف شدن تیرچه تولیدی....

مزایای تولید صنعتی تیرچه

کاهش هزینه های دستمزد ساخت به واسطه تولید اتوماتیک، صرفه جویی در فولاد مصرفی و در نتیجه کاهش هزینه ها.....

مشخصات تیرچه تولیدی مستحکم تیرچه صنعت زاگرس

ــ قطر میلگردهای تحتانی و فوقانی از 8 تا 16 میلیمتر ــ زیگزاگ دوبل سراسری با گام 20 سانتیمتر از ضخامت 4 تا 6.5 میلیمتر ــ ارتفاع خرپا از 15 تا 40 سانتیمتر ــ طول خرپا از 1 متر تا 14 متر

تیرچه صنعتی (خرپای صنعتی)

خرپا سازه ای مثلثی شکل است که اعضای اصلی آن مستقیم و بدون انحنا بوده (میلگردهای فوقانی و تحتانی) و اتصال اعضا ی آن با یکدیگر به صورت مفصل (زیگزاگ) می باشد....

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی