دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک

دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه بلوك که از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبری رئیس جمهور، منتشر شده در نشريه شماره 543 را می توان از طریق فایل زیر دریافت نمایید.