مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه

سقف تیرچه بلوک

همه چیز درباره سقف تیرچه بلوک؛ در ایران بیشتر سقف ها با استفاده از تیرچه بلوک ساخته می شود که دلایلی از جمله سبک بودن سقف، عایق سازی حرارتی و صوتی بین طبقات، ممانعت از لرزش سقف، کاهش 50 درصدی مصرف آهن نسبت به سایر سقفها، اجرای سریعتر و دقیتر، باعث محبوبیت این روش شده است....

دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک

دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه بلوك که از سوی معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبری رئیس جمهور، منتشر شده در نشريه شماره 543.......

نکات مهم اجرایی در ساخت و ساز

1.برای اندازه گیری عملیات خاکی در متر و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می شود. 2. چنانچه لازم باشد در امتداد دیواری با ارتفاع زیاد که در حال ساختن آن هستیم بعداً دیورا دیگری ساخته شود باید لاریز انجام دهیم. 3. در ساختمانهای مسکونی (بدون زیرزمین) روی پی را معمولاً بین 30 تا 50 سانتی متر از سطح زمین بالاتر می سازند که نام این دیوار کرسی چینی است.

سقف‌های بتنی

یكی از اجزای اصلی تشكیل دهنده‌ی انواع ساختمان‌ها، سقف‌ها و از آن جمله سقف‌های بتنی هستند كه نقش اساسی آنها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از بارهای ثقلی و نیروهای جانبی شامل بارهای باد و زلزله به سایر اعضای باربر است. سقف‌های سازه‌ای علاوه بر اینكه تحمل كننده‌ی بارهای ثقلی در ساختما‌ن‌ها هستند، براساس میزان صلبیت در هنگام زلزله وظیفه‌ی توزیع و انتقال نیروهای ایجاد شده در دیافراگم‌ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند. همچنین این عناصر باید در برابر تغییرشكل‌های افقی كه در میان صفحه‌ی آنها ایجاد می‌شود، مقاومت و سختی كافی را دارا باشند. یكی از انواع متداول سقف‌های بتنی، سقف‌های تیرچه و بلوک هستند. طرح و اجرای آسان‌تر و صرفه‌ی اقتصادی، فلسفه‌ی اصلی رجوع به سقف‌های تیرچه و بلوك است.